Galleries 48
Collections 0
Groups 0

70.205 BF1884 Magpie Abraxas grossulariata

3 photos
70.205 BF1884 Magpie Abraxas grossulariata

70.206 BF1885 Clouded Magpie Abraxas sylvata

2 photos
70.206 BF1885 Clouded Magpie Abraxas sylvata

70.207 BF1887 Clouded Border Lomaspilis marginata

2 photos
70.207 BF1887 Clouded Border Lomaspilis marginata

70.214 BF1893 Tawny-barred Angle Macaria liturata

8 photos
70.214 BF1893 Tawny-barred Angle Macaria liturata

70.218 BF1894 Latticed Heath Chiasmia clathrata

24 photos
70.218 BF1894 Latticed Heath Chiasmia clathrata

70.222 BF1902 Brown Silver-line Petrophora chlorosata

6 photos
70.222 BF1902 Brown Silver-line Petrophora chlorosata

70.223 BF1903 Barred Umber Plagodis pulveraria

3 photos
70.223 BF1903 Barred Umber Plagodis pulveraria

70.224 BF1904 Scorched Wing Plagodis dolabraria

8 photos
70.224 BF1904 Scorched Wing Plagodis dolabraria

70.226 BF1906 Brimstone Moth Opisthograptis luteolata

4 photos
70.226 BF1906 Brimstone Moth Opisthograptis luteolata

70.227 BF1907 Bordered Beauty Epione repandaria

3 photos
70.227 BF1907 Bordered Beauty Epione repandaria

70.229 BF1909 Speckled Yellow Pseudopanthera macularia

10 photos
70.229 BF1909 Speckled Yellow Pseudopanthera macularia

70.231 BF1910 Lilac Beauty Apeira syringaria

1 photos
70.231 BF1910 Lilac Beauty Apeira syringaria

70.233 BF1912 August Thorn Ennomos quercinaria

19 photos
70.233 BF1912 August Thorn Ennomos quercinaria

70.234 BF1913 Canary-shouldered Thorn Ennomos alniaria

20 photos
70.234 BF1913 Canary-shouldered Thorn Ennomos alniaria

70.235 BF1914 Dusky Thorn Ennomos fuscantaria

4 photos
70.235 BF1914 Dusky Thorn Ennomos fuscantaria

70.236 BF1915 September Thorn Ennomos erosaria

2 photos
70.236 BF1915 September Thorn Ennomos erosaria

70.237 BF1917 Early Thorn Selenia dentaria

7 photos
70.237 BF1917 Early Thorn Selenia dentaria

70.238 BF1918 Lunar Thorn Selenia lunularia

11 photos
70.238 BF1918 Lunar Thorn Selenia lunularia

70.239 BF1919 Purple Thorn Selenia tetralunaria

4 photos
70.239 BF1919 Purple Thorn Selenia tetralunaria

70.240 BF1920 Scalloped Hazel Odontopera bidentata

6 photos
70.240 BF1920 Scalloped Hazel Odontopera bidentata

70.241 BF1921 Scalloped Oak Crocallis elinguaria

4 photos
70.241 BF1921 Scalloped Oak Crocallis elinguaria

70.243 BF1922 Swallow-tailed Moth Ourapteryx sambucaria

5 photos
70.243 BF1922 Swallow-tailed Moth Ourapteryx sambucaria

70.244 BF1923 Feathered Thorn Colotois pennaria

21 photos
70.244 BF1923 Feathered Thorn Colotois pennaria

70.245 BF1663 March Moth Alsophila aescularia

16 photos
70.245 BF1663 March Moth Alsophila aescularia

70.247 BF1926 Pale Brindled Beauty Phigalia pilosari

18 photos
70.247 BF1926 Pale Brindled Beauty Phigalia pilosari

70.250 BF1928 Belted Beauty Lycia zonaria

46 photos
70.250 BF1928 Belted Beauty Lycia zonaria

70.251 BF1930 Oak Beauty Biston strataria

49 photos
70.251 BF1930 Oak Beauty Biston strataria

70.252 BF1931 Peppered Moth Biston betularia

13 photos
70.252 BF1931 Peppered Moth Biston betularia

70.253 BF1932 Spring Usher Agriopis leucophaearia

8 photos
70.253 BF1932 Spring Usher Agriopis leucophaearia

70.254 BF1933 Scarce Umber Agriopis aurantiaria

4 photos
70.254 BF1933 Scarce Umber Agriopis aurantiaria

70.255 BF1934 Dotted Border Agriopis marginaria

23 photos
70.255 BF1934 Dotted Border Agriopis marginaria

70.256 BF1935 Mottled Umber Erannis defoliaria

18 photos
70.256 BF1935 Mottled Umber Erannis defoliaria

70.257 BF1936 Waved Umber Menophra abruptaria

4 photos
70.257 BF1936 Waved Umber Menophra abruptaria

70.258 BF1937 Willow Beauty Peribatodes rhomboidaria

4 photos
70.258 BF1937 Willow Beauty Peribatodes rhomboidaria

70.264 BF1940 Satin Beauty Deileptenia ribeata

5 photos
70.264 BF1940 Satin Beauty Deileptenia ribeata

70.265 BF1941 Mottled Beauty Alcis repandata

6 photos
70.265 BF1941 Mottled Beauty Alcis repandata

70.266 BF1942 Dotted Carpet Alcis jubata

12 photos
70.266 BF1942 Dotted Carpet Alcis jubata

70.267 BF1943 Great Oak Beauty Hypomecis roboraria

5 photos
70.267 BF1943 Great Oak Beauty Hypomecis roboraria

70.270 BF1947 Engrailed Ectropis crepuscularia

14 photos
70.270 BF1947 Engrailed Ectropis crepuscularia

70.274 BF1951 Grey Birch Aethalura punctulata

4 photos
70.274 BF1951 Grey Birch Aethalura punctulata

70.275 BF1952 Common Heath Ematurga atomaria

5 photos
70.275 BF1952 Common Heath Ematurga atomaria

70.276 BF1954 Bordered White Bupalus piniaria

1 photos
70.276 BF1954 Bordered White Bupalus piniaria

70.277 BF1955 Common White Wave Cabera pusaria

7 photos
70.277 BF1955 Common White Wave Cabera pusaria

70.278 BF1956 Common Wave Cabera exanthemata

0 photos

70.280 BF1958 Clouded Silver Lomographa temerata

3 photos
70.280 BF1958 Clouded Silver Lomographa temerata

70.283 BF1961 Light Emerald Campaea margaritaria

6 photos
70.283 BF1961 Light Emerald Campaea margaritaria

70.284 BF1962 Barred Red Hylaea fasciaria

5 photos
70.284 BF1962 Barred Red Hylaea fasciaria

70.288 BF1945 Brussels Lace Cleorodes lichenaria

7 photos
70.288 BF1945 Brussels Lace Cleorodes lichenaria