White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle Haliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
53771 photos