White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle Haliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
54187 photos