White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle Haliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
35613 photos