White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle Haliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
52033 photos