Galleries 17
Collections 0
Groups 0

72.001 BF2469 Herald Scoliopteryx libatrix

9 photos
72.001 BF2469 Herald Scoliopteryx libatrix

72.009 BF2031 White Satin Leucoma salicis

2 photos
72.009 BF2031 White Satin Leucoma salicis

72.012 BF2029 Brown-tail Euproctis chrysorrhoea

3 photos
72.012 BF2029 Brown-tail Euproctis chrysorrhoea

72.013 BF2030 Yellow-tail Euproctis similis

5 photos
72.013 BF2030 Yellow-tail Euproctis similis

72.015 BF2028 Pale Tussock Calliteara pudibunda

11 photos
72.015 BF2028 Pale Tussock Calliteara pudibunda

72.017 BF2026 Vapourer Orgyia antiqua

7 photos
72.017 BF2026 Vapourer Orgyia antiqua

72.019 BF2061 Buff Ermine Spilosoma lutea

2 photos
72.019 BF2061 Buff Ermine Spilosoma lutea

72.020 BF2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda

8 photos
72.020 BF2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda

72.024 BF2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa

2 photos
72.024 BF2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa

72.026 BF2057 Garden Tiger Arctia caja

14 photos
72.026 BF2057 Garden Tiger Arctia caja

72.031 BF2069 Cinnabar Tyria jacobaeae

5 photos
72.031 BF2069 Cinnabar Tyria jacobaeae

2.043 BF2049 Buff Footman Eilema depressa

7 photos
2.043 BF2049 Buff Footman Eilema depressa

72.044 BF2044 Dingy Footman Eilema griseola

2 photos
72.044 BF2044 Dingy Footman Eilema griseola

2.045 BF2050 Common Footman Eilema lurideola

5 photos
2.045 BF2050 Common Footman Eilema lurideola

72.046 BF2047 Scarce Footman Eilema complana

11 photos
72.046 BF2047 Scarce Footman Eilema complana

72.078 BF2452 Red Underwing Catocala nupta

8 photos
72.078 BF2452 Red Underwing Catocala nupta

72.084 BF2462 Mother Shipton Euclidia mi

5 photos
72.084 BF2462 Mother Shipton Euclidia mi